Ivan Novotny

Wejdź do radości

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=29539

Ivan Novotny jest autorem poczytnej książki Z Aniołem do Nowego Świata, mającej w sobie coś z „powieści futurystycznej”, opartej jednak na poważnych źródłach. Należą do nich przede wszystkim:
– Pismo Święte,
– wypowiedzi Jana Pawła II
– oraz objawienia (głównie Maryjne) ostatnich stuleci.