Arnaldo Pigna OCD

Kierownictwo duchowe. Zasady i praktyka

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=52686

„Kierownictwa duchowego, nie należy mylić z różnymi formami pomocy psychologicznej wspierającej naturalny i harmonijny rozwój człowieka. Przewodnik duchowy jest narzędziem w rękach Ducha Świętego, potrzebnym do ukształtowania nowego człowieka. Odróżnia go to w sposób zdecydowany od