arcybiskup Grzegorz Ryś

Ewangelizacja wśród swoich (Mt 10) (CD -MP3 – audiobook)

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=54246

Jezus wzywa do ewangelizacji wśród swoich: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela”. I dodaje: „Posyłam was jak owce między wilki”. Ma na myśli nie pogan i nie Samarytan