o. Thomas Keating

Zaproszenie do miłości. Droga chrześcijańskiej kontemplacji

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=52846

Regularna praktyka modlitwy głębi daje początek procesom uzdrowienia, które można nazwać „Bożą terapią”. Osiągnięty w trakcie modlitwy poziom głębokiego odpoczynku pozwala spulchnić ubity grunt wokół emocjonalnych chwastów rozsianych w naszej nieświadomości, która wydaje się ich siedliskiem.