o. dr Emil Neubert

Mój ideał – Jezus, Syn Maryi

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53860

Arcydzieło literatury Maryjnej. Pan Jezus mówi o osobistej relacji między Nim i jego Matką oraz wyjaśnia, na czym polega doskonałe uwielbienie Matki Bożej i nabożeństwo do Niej, bez której nie jest możliwe głębokie zjednoczenie z Bogiem