Jacek Przybylski OCD

Droga wytrwałości

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=51448

„Droga wytrwałości” to trzeci tom z serii „Filary duchowości terezjańskiej”. Teksty są zbiorem refleksji będących owocem szeptania nad Słowem Boga. Ukazują wartość wędrowania, upadków, słabości i ubóstwa. Są próbą zrozumienia, czym jest chrześcijańska wytrwałość i propozycją pomocy dla tych, którzy ją utracili.