Córki światłości i synowie dnia. Świadectwa młodych błogosławionych i świętych

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=50414

Niniejsza książka to zbiór artykułów przedstawiających sylwetki młodych świętych i błogosławionych, żyjących w różnych czasach i epokach. Oprócz tych wyniesionych na ołtarze przybliża również postacie współczesnych świadków wiary, pochodzących z wielu zakątków świata