św. Faustyna Kowalska

Boże Miłosierdzie

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=52111

Za pośrednictwem s. Faustyny dokonało się objawienie kultu Bożego Miłosierdzia. Rozniecajmy tę iskrę miłosierdzia również i my, byśmy potrafili odkrywać i wielbić Miłosierdzie Boże.