o. Józef Augustyn SJ, Piotr Słabek

Uzdrowienie wewnętrzne drogą do pokoju i zgody na życie (CD-MP3-audiobook)

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=51447

Autorzy, odwołując się do Ewagriusza z Pontu i innych mistrzów życia duchowego, a także do własnego doświadczenia osobistego i duszpasterskiego, wskazują, że obok modlitwy osobistej i wspólnotowej uzdrowienie wewnętrzne wymaga codziennego zmagania się z wszelkimi złymi myślami