ks. Teodor Szarwark

Stańmy przy Jezusowym krzyżu. Kazania pasyjne i drogi krzyżowe

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=50777

W najnowszym cyklu kazań pasyjnych i rozważań na nabożeństwa drogi krzyżowej ks. Teodor Szarwark odwołuje się do szacownej tradycji kaznodziejskiej, zmierzającej do uczynienia z wiernych naocznych świadków zbawczych wydarzeń.