św. Jan Chryzostom

Homilie do Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=51209

Homilie św. Jana Chryzostoma do Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian to pierwszy tom serii wydawniczej Biblia Ojców. Obejmuje ona przekłady na język polski biblijnych homilii, kazań i komentarzy zarówno ojców Kościoła, jak i najwcześniejszych pisarzy kościelnych