ks. Leszek Smoliński

Powróćmy na Eucharystię. Źródło naszej Wiary Msza Święta

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53952

Nigdy wcześniej w historii nie było podobnej sytuacji, w której na całym świecie spotkałyby chrześcijan takie ograniczenia w dostępie do Eucharystii, jak to miało miejsce w ostatnich miesiącach. Zagrożenie pandemią i chaos z tego wynikający wzbudziły lęk oraz zagubienie u całej rzeszy wiernych.