Jakub Szymański

O Aniołach Stróżach. Historie niebiańskich odwiedzin

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=49839

Autor prowadzi czytelnika przez historie wielu anielskich spotkań, których doświadczyli katoliccy święci – od najdawniejszych dostępnych opisów aż do naszych czasów. Czytelnik dowie się więc wiele na temat tych przyjaznych pozaziemskich duchów dzięki skondensowanej wiedzy udostępnionej przez największe katolickie autorytety.