o. Michał Legan OSPPE

Epicentrum Ewangelii. Mała książeczka o wielkiej miłości

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=50093

Bardzo mnie przekonuje zawarte w książce ojca Michała stwierdzenie, że gdyby zaistniała konieczność wybrania z Ewangelii tylko jednego fragmentu, który byłby syntezą całego nauczania Jezusa, to powinien to być 15 rozdział św. Łukasza.