Damian Jankowski, ks. Andrzej Pęcherzewski

Nie ma wiary bez pytań

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53811

Czy księżom przydałoby się przygotowanie psychologiczne? Czy psychoanaliza zastąpi spowiedź? Skąd popularność mszy o uzdrowienie i egzorcyzmów? Czy religia jest źródłem cierpień? Co zrobić, by Kościół był wspólnotą, a nie korporacją