Maria od Jezusa z Agredy

Ćwiczenia duchowe w odosobnieniu

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=51415

Ascetyczne dzieło hiszpańskiej mistyczki i wizjonerki, po raz pierwszy przetłumaczone na język polski. Ćwiczenia są propozycją rozmyślań nad męką i śmiercią Chrystusa