ks. prof. Andrzej Zwoliński

LGBT. Nie lepsi, nie gorsi

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=54590

Nie tak dawno Konferencja Episkopatu Polski opublikowała dokument w kwestii LGBT. Podkreśla się w nim, że Kościół nie odmawia osobom transseksualnym prawa przynależności do Kościoła. Z tym wiąże się też fakt, że nie odmawia im prawa do sakramentów świętych – chrztu świętego i pozostałych sakramentów