Gregory Koukl

Taktyka. Plan gry, czyli jak rozmawiać o wierze chrześcijańskiej

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53688

W świecie obojętnym, a nawet przeciwnym prawdzie chrześcijańskiej, chrześcijanie powinni być przygotowani do przekazywania ponadczasowej wiary chrześcijańskiej. Ale jak rozmawiać z kimś, kto chce udowodnić, że się mylisz i nie akceptuje Biblii jako źródła autorytetu?