św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

Tajemnica Maryi

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=50917

Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673–1716), francuski teolog i mistyk, to autor wybitnych dzieł propagujących kult Matki Bożej, takich jak Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny i Przedziwny sekret Różańca Świętego.