HANNA MARIA STEFANIAK

Camino de Santiago. Między historią, legendą i mitem

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=48901

Szlak świętego Jakuba, na długo zapomniany, dziś przeżywa swój renesans. Jego tysiącletnia historia to źródło wielu barwnych opowieści. Autorka Hanna Maria Stefaniak, korzystając wyłącznie z hiszpańskich, nieznanych w Polsce źródeł, kreśli bogaty portret drogi wiodącej do Santiago.