Enzo Bianchi, Goffredo Boselli

Celebracja Ewangelii. Spotkanie z tajemnicą Eucharystii

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53363

Jak lepiej zrozumieć rolę liturgii w życiu Kościoła? Enzo Bianchi i Goffredo Boselli dają nam niezawodny klucz do rozwikłania tej tajemnicy. To biblijna historia o Emaus – mikrokosmos chrześcijaństwa i prawdziwego człowieczeństwa