ks. Tomasz Rusiecki

Modlitewnik księdza

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=52831

Bystrzy obserwatorzy współczesnego życia, ludzie miłujący Kościół, dostrzegają pilną potrzebę wytrwałej modlitwy za kapłanów oraz o powołania kapłańskie i zakonne. Modlitewnik księdza jest kapitaną pomocą w tym zakresie