Manfred Lütz

Skandal za skandalem? Nieznana historia chrześcijaństwa

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=51861

Czy chrześcijaństwo można jeszcze uważać za fundament Europy? Co powiedzieć o wszystkich skandalach chrześcijaństwa? Co jest prawdą, a co obiegową opinią daleką od faktów? Książka Manfreda Lütza w pasjonujący sposób odpowiada na te pytania, przybliżając czytelnikom dzieje chrześcijaństwa.