MERLIN R. CAROTHERS

Zwycięstwo na górze uwielbienia

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=48830

Ta książka jest zupełnie inna od wcześniejszych! Autor odchodzi od tradycyjnej formy swoich książek na temat uwielbienia, aby ukazać sposób, w jaki autentyczne i spontaniczne uwielbienie często prowadzi w doliny, które są bezpośrednią drogą na szczyt.