ks. prof. Andrzej Zwoliński

Sumienie. Szept Boga

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=55795

W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada. Pomimo tego wie, że powininen być mu posłuszny i którego głos wzywa go zawsze tam, gdzie potrzeba – do miłowania i czynienia dobra, a unikania zła