Jacek Pulikowski

Miłość. Małżeństwo. Rodzina (książeczka+CDMP3)

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53777

Oto cztery godziny i czterdzieści cztery minuty o małżeństwie i rodzinie z autorem, który nawet na zagmatwane pytania niestrudzenie poszukuje jasnych odpowiedzi: Tak – tak, nie – nie. Swoje zdecydowane poglądy na sprawy małżeńskie potrafi rzetelnie uzasadnić