Święto św. Marka Ewangelisty

(1 P 5, 5b-14)

Najmilsi: Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiempysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną rękąBoga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie naNiego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł,jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu.Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski,Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochępocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc nawieki wieków. Amen. Krótko, jak mi się wydaje, wam napisałem przy pomocy Sylwana,wiernego brata, upominając i stwierdzając, że taka jest prawdziwa łaska Boża, wktórej trwajcie. Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, orazMarek, mój syn. Pozdrówcie się wzajemnym pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim,którzy trwacie w Chrystusie.

(Ps 89, 2-3. 6-7. 16-17)

REFREN: Będę na wieki sławił łaski Pana

Będę na wieki śpiewał o łasce Pana,
moimi ustami Twą wierność będę głosił
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś:
„Na wieki ugruntowana jest łaska”,
utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach.

Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie,
i Twoją wierność w zgromadzeniu świętych.
Bo któż na obłokach będzie równy Panu,
kto z synów Bożych będzie doń podobny?

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć
i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
Cieszą się zawsze Twym imieniem,
wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.

(1 Kor 1, 23-24)

My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą i mądrością Bożą.

(Mk 16, 15-20)

Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głościeEwangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; akto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyćbędą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże braćbędą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręcekłaść będą i ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty donieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Panwspółdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

(1 P 5, 5b-14)

Najmilsi: Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiempysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną rękąBoga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie naNiego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł,jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu.Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski,Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochępocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc nawieki wieków. Amen. Krótko, jak mi się wydaje, wam napisałem przy pomocy Sylwana,wiernego brata, upominając i stwierdzając, że taka jest prawdziwa łaska Boża, wktórej trwajcie. Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, orazMarek, mój syn. Pozdrówcie się wzajemnym pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim,którzy trwacie w Chrystusie.

(Ps 89, 2-3. 6-7. 16-17)

REFREN: Będę na wieki sławił łaski Pana

Będę na wieki śpiewał o łasce Pana,
moimi ustami Twą wierność będę głosił
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś:
„Na wieki ugruntowana jest łaska”,
utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach.

Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie,
i Twoją wierność w zgromadzeniu świętych.
Bo któż na obłokach będzie równy Panu,
kto z synów Bożych będzie doń podobny?

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć
i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
Cieszą się zawsze Twym imieniem,
wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.

(1 Kor 1, 23-24)

My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą i mądrością Bożą.

(Mk 16, 15-20)

Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głościeEwangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; akto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyćbędą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże braćbędą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręcekłaść będą i ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty donieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Panwspółdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.