Poniedziałek drugiego tygodnia okresu Wielkanocnego

(Dz 4, 23-31)

Piotr i Jan, uwolnieni, przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówiliarcykapłani i starsi. A ci, wysłuchawszy tego, wznieśli jednomyślnie głos do Boga imówili: „Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nichistnieje, Ty przez Ducha Świętego powiedziałeś ustami sługi Twego, Dawida: „Dlaczegoburzą się narody i ludy knują daremne spiski? Powstali królowie ziemi i książętazeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi”. Zeszli się bowiemrzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, któregonamaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to,co ręka Twoja i myśl zamierzyły. A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługomTwoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, abyuzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa”. Potej ich modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani; a wszyscy zostalinapełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże.

(Ps 2, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8)

REFREN: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu

Dlaczego się burzą narody,
czemu ludy żywią daremne zamysły?
Buntują się królowie ziemi
i władcy wraz z nimi spiskują
przeciw Panu i Jego Pomazańcowi.

„Stargajmy ich pęta,
a więzy precz odrzućmy od siebie!”
Śmieje się Ten, który mieszka w niebie,
Pan się z nich naigrawa.

A potem do nich mówi w gniewie swoim
i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę:
„Oto Ja ustanowiłem swego Króla
na Syjonie, świętej górze mojej”.

Wyrok Pański ogłoszę:
On rzekł do Mnie: „Ty jesteś moim Synem,
Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.
Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody
i krańce ziemi w posiadanie Twoje”.

(Kol 3, 1)

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzieprzebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga.

(J 3, 1-8)

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Tenprzyszedł do Jezusa nocą i powiedział Mu: „Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jakonauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bógnie był z nim”. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci,jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego”. Nikodempowiedział do Niego: „Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż możepowtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?” Jezus odpowiedział: „Zaprawdę,zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejśćdo królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Duchanarodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnienarodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skądprzychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”.

(Dz 4, 23-31)

Piotr i Jan, uwolnieni, przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówiliarcykapłani i starsi. A ci, wysłuchawszy tego, wznieśli jednomyślnie głos do Boga imówili: „Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nichistnieje, Ty przez Ducha Świętego powiedziałeś ustami sługi Twego, Dawida: „Dlaczegoburzą się narody i ludy knują daremne spiski? Powstali królowie ziemi i książętazeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi”. Zeszli się bowiemrzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, któregonamaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to,co ręka Twoja i myśl zamierzyły. A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługomTwoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, abyuzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa”. Potej ich modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani; a wszyscy zostalinapełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże.

(Ps 2, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8)

REFREN: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu

Dlaczego się burzą narody,
czemu ludy żywią daremne zamysły?
Buntują się królowie ziemi
i władcy wraz z nimi spiskują
przeciw Panu i Jego Pomazańcowi.

„Stargajmy ich pęta,
a więzy precz odrzućmy od siebie!”
Śmieje się Ten, który mieszka w niebie,
Pan się z nich naigrawa.

A potem do nich mówi w gniewie swoim
i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę:
„Oto Ja ustanowiłem swego Króla
na Syjonie, świętej górze mojej”.

Wyrok Pański ogłoszę:
On rzekł do Mnie: „Ty jesteś moim Synem,
Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.
Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody
i krańce ziemi w posiadanie Twoje”.

(Kol 3, 1)

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzieprzebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga.

(J 3, 1-8)

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Tenprzyszedł do Jezusa nocą i powiedział Mu: „Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jakonauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bógnie był z nim”. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci,jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego”. Nikodempowiedział do Niego: „Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż możepowtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?” Jezus odpowiedział: „Zaprawdę,zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejśćdo królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Duchanarodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnienarodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skądprzychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”.