Rozpoczynamy zajęcia formacyjne dla dzieci. Pierwsze spotkanie z dziećmi w ramach formacji „Oazowej Dzieci Bożych” odbędzie się 11 października o godz. 17.00 w salce w plebanii. Zapraszamy dzieci z klas I – VI Szkoły Podstawowej. Zachęcamy rodziców, aby zechcieli zainteresować się tą propozycją i pomóc dzieciom uczestniczyć w tych spotkaniach.