Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać:

  • Za zgodą Stolicy Apostolskiej przez cały miesiąc listopad!
  • Poprzez nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych.
    Konieczne są nadto zwykłe warunki odpustu czyli:
  1. Stan łaski uświęcającej, w razie potrzeby spowiedź. Spowiedź nie musi mieć miejsca w tym samym dniu, w którym zyskujemy odpust. Po jednej spowiedzi można zyskać wiele odpustów.
  2. Komunia święta.
  3. Modlitwa w intencji jaką wyznacza Ojciec św. Wystarczy mieć intencję modlitwy w łączności z papieżem np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”.
  4. Brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego. Nie trzeba się zastanawiać, czy ten warunek spełniony, czy nie. To Bóg wie. Ważne jest szczere pragnienie całkowitego odwrócenia się od grzechu.