Drodzy  Parafianie!  W dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II Trybunał Konstytucyjny RP  uznał niezgodność przepisów dopuszczających aborcję eugeniczną z Konstytucją naszego kraju. W ten sposób prawnie została  potwierdzona niezbywalność prawa do życia każdego człowieka. Bogu, Dawcy Życia, niech będą dzięki!    Ufamy, że będą podejmowane  odpowiednie kroki, żeby niezwłocznie objęto rzeczywistą osłoną materialną, medyczną, rehabilitacyjną i edukacyjną rodziny, w których na świat już przyszły lub przyjdą dzieci wymagające większej troski. Takim rodzinom należy się bowiem realne wsparcie ze strony państwa i społeczeństwa. Takie rodziny nie mogą pozostać same. Szkoda, że takie ustawy nie wyprzedziły decyzji Trybunału.

Ta nowa sytuacja prawna zrodziła sprzeciw części społeczeństwa.  W tej sytuacji, jako ludzie wierzący starajmy się dawać ewangeliczną odpowiedź na te wszystkie wydarzenia, które od ponad tygodnia mają miejsce w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim dobrym słowem wpływać na młodych członków naszych rodzin. Naszą modlitwą ogarniajmy wszystkie strony tej niechcianej przez nas wojny.

Potrzebna jest teraz wielka mobilizacja ducha. Prosimy naszych Parafian chorych, cierpiących i osamotnionych, aby swoje modlitwy i cierpienia ofiarowali w intencji pokoju i zgody w naszej Ojczyźnie. Każdy za nas niech wiarą i ufnością zanosi do Boga modlitwy osobiste i rodzinne, w przekonaniu, że  jedynie mocą Ducha Świętego można przezwyciężyć różne przejawy zła. Przyszedł czas abyśmy dali dobre świadectwo naszego   chrześcijańskiego życia. Przywołując słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który za św. Pawłem przypomniał że „zło należy zwyciężać dobrem” starajmy się tak postępować.

ks. Proboszcz