W sobotę 20 czerwca grupa naszej młodzieży przystąpiła do sakramentu bierzmowania, którego udzielił ks. biskup Tadeusz Pikus. Dziękując Bogu za ten dar umocnienia łaską Ducha Świętego módlmy się w ich intencji, aby swoim życiem dawali świadectwo o swojej przynależności do Chrystusa i Kościoła