Kochani Parafianie,

Drodzy Siostry i Bracia,

Wszyscy przeżywamy trudny czas zmagania z zagrożeniem wirusem COVID –19.

Osobiście doświadczyliśmy tej choroby wszyscy Księża i Siostry. Dlatego nasz kościół przez dwa minione tygodnie był zamknięty. Smutny to obraz zamkniętego kościoła, w którym jest źródło naszego duchowego życia – Najświętszy Sakrament.

Pragniemy wyrazić słowa serdecznego podziękowania Wszystkim, którzy w tym czasie wspierali nas modlitwą i na różny sposób wyrażali swoją życzliwość i solidarność. Jesteśmy Wam głęboko wdzięczni (Siostry, Księża, Organista) i naszą modlitwą będziemy starali się odpowiedzieć za Wasz dar modlitwy, solidarności i duchowej z nami łączności.

Jeśli chodzi o sytuację zdrowotną na dzisiaj, to ks. Leszek i Maciej są już po kwarantannie i jutro (25 października) będą odprawiać w naszym kościele Msze św. według porządku niedzielnego, z tym że nie będzie Mszy św. o 16.00. W naszym kościele może uczestniczyć 35 osób i prosimy to uwzględnić. Natomiast prosimy, aby starsze osoby pozostały w domu. Zagrożenie jest bardzo poważne. Starajmy się zachowywać wszystkie rygory sanitarne i bądźmy wrażliwi i odpowiedzialni za siebie nawzajem.

Łączymy się w modlitwie i wspieramy duchowo wszystkich cierpiących, szczególnie dotkniętych tym wirusem.

Zachęcam do korzystania z radia i telewizji, aby w ten sposób umacniać się duchowo. Pamiętajmy, że nasze zawierzenie jest w Bogu, powierzenie się opiece naszej Patronki Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i bardziej gorliwa modlitwa niech nas umacniają na te trudne dni.

Zwracamy się z prośbą o przakazanie tych słów wszystkim tym, dla których ich odczytanie w Internecie będzie trudne – naszym Rodzicom, Dziadkom, Sąsiadom. Pozdrawiamy Wszystkich serdecznie i pozostajemy w duchowej jedności.

Proboszcz z Całym Zespołem