Kontynuujemy peregrynację obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej do rodzin naszej parafii. Obecnie przyjmują obraz rodziny z ulicy Jeziorki.